Betlejemskie Światło Pokoju w Sejmie!

Betlejemskie Światło Pokoju trafiło do sejmu! Marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu Światło przekazała Naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica oraz  Ambasadorzy Światła z Lipska.

Podczas uroczystości Marszałek podziękował harcerzom za przekazanie Światła oraz życzył, aby nadal szerzyli jego tegoroczne hasło: „Odważnie Twórzmy Pokój”. Światło zostało ustawione w centralnym punkcie budynku, gdzie strzeże go Straż Marszałkowska.

Płomień został rozpalony w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie skauci przywieźli go do Wiednia, a stamtąd na Słowację. 11 grudnia, po słowackiej stronie Tatr, harcerki i harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego odebrali Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich. Betlejemskie Światło Pokoju ma dotrzeć do każdego województwa. Betlejemska sztafeta potrwa do 24 grudnia.

Z Polski światło trafi na Ukrainę, Białoruś, do Niemiec, Rosji, Danii i na Litwę. Akcja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju została zapoczątkowana w 1986 r. przez austriackich skautów, którzy przywieźli płomień z betlejemskiej Groty Narodzenia Pańskiego do katedry wiedeńskiej. Stamtąd, dzięki skautom, płomień trafia niemal do wszystkich krajów Europy.

Dodaj komentarz