Dla harcerzy

“Dolina światła”
Fabuła gry:
Podobno najbardziej nie cierpimy nie tych, którzy są od nas różni ale tych, którzy są do nas najbardziej podobni. Kraina, w której się znajdujemy była od pokoleń zagłębiem wydobycia bezcennego metalu, którego niestety używano najczęściej żeby kuc miecze. Sama owa kraina związana jest z nieustający konflikt pomiędzy trzema obozami, z których każdy wyznaje inną ideologię. Nie widzą, że wszyscy są tacy sami. Ale jest nadzieja i jest światło. Do doliny przybyli tajemnicy Strażnicy Światła niosąc ze sobą ogień i dobrą nowinę. Każdy z mieszkańców doliny czy to nowicjusz(harcerze) czy doświadczony weteran(wędrownicy) czy stary wyjadacz(harcerze starsi) będzie musiał zmierzyć się ze swoimi dotychczasowymi przyzwyczajeniami i zastanowić nad tym, jaki świat chce oglądać. Gdyż w świetle wszystko nabierze nowych kolorów. Najmłodsi wcielą się w rolę budowniczych, których wysiłki przyczynią się do rozwoju dobrostanu i skupią na aspekcie tworzenia jako wartości najwyższej. Nic w końcu tak łączy ludzi jak wspólna praca. Starsi i bardziej doświadczeni zostaną dotknięci kwestiami polityki, z którą w końcu wszyscy musimy się borykać, a nie wszyscy mamy świadomość , że mamy na nią wpływ, dowiedzą się co oznacza słowo szacunek i jak jest prawdziwa cena honoru, kiedy w swoich małych grupach ruszą wypełniać agendy poszczególnych lokalnych mocarstw. Droga będzie długa i usiana trudnościami i wiele może wydarzyć się w sercach i umysłach. Siła bierze się z braterstwa, a harcerstwo to braterstwo służby i pokoju.
Dla najbardziej zaprawionych w bojach pozostała najtrudniejsza misja. Ich ciało, intelekt i duch staną się motorem napędowym dla zmian wewnątrz doliny. Będą posłańcami i tajnymi agentami światła, działającymi ponad podziałami. Dostrzegając jasno, że wszelkie one są drobnostką wobec naszej wspólnej ludzkiej kondycji. Dowiedzą się jakie są granice ich odwagi i po co przez cała swoją harcerska drogę zbierali siłę.
Opis gry:
Miejska gar ekonomiczna, w której uczestnicy kumulować będą zasoby odpowiednie dla każdego z trzech głównych ugrupowań, do których będą mogli się przyłączyć.
Zadania dotyczące harcerzy związane będą z koncepcją tworzenia z akcentem na działanie zespołowe dla dobra wszystkich trzech ugrupowań, bez względu na ich ideologię(każdy człowiek potrzebuje do życia szpitala, spichlerza i domu). Zadania dotyczące harcerzy starszych związane będą z politycznymi interakcjami pomiędzy ugrupowaniami z akcentem położonym na samorządność i odwagę. Poprzez zdobywanie wpływów w różnych ugrupowaniach będą mogli wpłynąć na ich politykę a przez to zaprowadzić pokój. Wędrownicy będą posiadali szeroki wachlarz zadań skoncentrowanych wokół idei mediatorstwa ale także otwartego i odważnego dawania świadectwa. Ich zadaniem będzie doprowadzenie do ujednolicenia poczynań wszystkich ugrupowań, zatarcie i ugaszenie sporów ale przede wszystkim świecenie przykładem i zademonstrowanie wszystkim młodszym od siebie czym jest postawa harcerska i jaka jest nasza rola w świecie. Jesteśmy w końcu wysłannikami pokoju.