Dla zuchów

“Droga Światła”
Fabuła gry:
W dawnych czasach ludzie żyli o podobnie silnym przeświadczeniu że należy czynić piękno i dobro. Każdy z zakonów miał swoją regułę, której trzymał się wiernie. Zakonnikom zawdzięczamy niezliczone dzieła literackie, skrzydlate myśli filozoficzne. Istniał i nadal istnieje zakon, którego rola od zamierzchłej przeszłości wytycza szlak postępu całego rodzaju ludzkiego. Parsifal który ruszył na poszukiwanie Graala odnalazł go w końcu i odkrył, że jest on wypełniony czystym światłem. Rozpoczął on wtedy swoją pielgrzymkę do wszystkich krańców ziemi już nie jako butny rycerz ale pokorny mnich bez imienia. A na jego drodze przyłączali się ci, którzy zrozumieli że Pokój Boży jest w stanie odmienić oblicze Świata i osiągnąć go można tylko odważnie niosąc światło.
Tak narodził się Zakon Światła, do którego nasi najmłodsi mogą przyłączyć się w tym szczególnym dniu. Nim przybędą przed oblicze Pana, niosąc swoje promyczki, będą mogli przebyć całą drogę Parsifala i zmierzyć się z jego trudnościami.
Zuchy w swoich patrolach otrzymają maleńkie światełko, którym będą musiały opiekować się przez cały czas trwania drogi. Nie lękajcie się jednak! Jeżeli światło zgaśnie to między zwykłymi ludźmi ukryci są ci, którzy dbają o to, żeby trwało wiecznie. Te zuchy, które przybędą cały szlak Graala, będą mogły złożyć swoje płonące światło u stop ołtarza aby stało się zadość słowom Pana “Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”.
Opis:
Gra miejska po terenie Zakopanego, na której zuchy znajdą 10 punktów. Dzieci otrzymają małą latarenkę ze światłem, jeśli światło zgaśnie mogą znaleźć osoby, które pomogą im zapalić latarenkę na nowo. W ramach punktów zapoznają się ze znaczeniem słów: pokój, tworzenie i odwaga.