Ambasadorzy Światła

Konkurs na Ambasadorów Światła

1. Celem konkursu jest wyłonienie 6 drużyn Ambasadorów Światła, którzy wraz z członkami i instruktorami Głównej Kwatery ZHP będą roznosić Betlejemskie Światło Pokoju do urzędów i instytucji centralnych w Warszawie.
2. Zadaniem konkursowym jest nagranie krótkiego filmu, w którym (w pełni umundurowana drużyna) przedstawi swoje działania. Film (lub link do niego), należy przesłać do 20 listopada (niedziela) na adres mailowy: swiatlo@zhp.pl
3. Wysyłając zgłoszenie należy dołączyć pisemną zgodę komendanta hufca na Wasz udział jako ambasadorów światła w Warszawie (skan zgody należy wysłać wraz z zadaniem konkursowym).
4. Ambasadorzy będą roznosić światło w następujących terminach:
Tura I – 12-14 grudnia (3 drużyny),
Tura II – 15-16 grudnia (3 drużyny),
Tura III – 19-21 grudnia (3 drużyny).
W zgłoszeniu prosimy uwzględnić preferowany termin.
5. Drużyna Ambasadorów Światła ma składać się z 10 osób, w tym jeden opiekun.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 listopada na stronie swiatlo.zhp.pl.
7. Zwycięskim drużynom Główna Kwatera ZHP zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie, dostęp do wrzątku.

W konkursie mogą brać udział drużyny harcerskie, starszoharerskie oraz wędrownicze.