Przesłanie Biskupa Polowego Delegata KEP ds. harcerzy

Drogie Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo,

Ponad 2000 lat temu, w Betlejem, aniołowie ogłosili radosne orędzie Bożego Narodzenia: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” (Łk 2, 14). Od 30. lat Betlejemskie Światło Pokoju wyrusza z tego wyjątkowego miejsca na cały świat. Za pośrednictwem harcerzy i skautów dociera ono do instytucji państwowych, miejsc kultury i życia społecznego, do szpitali, więzień i naszych rodzinnych domów. Wielu ludzi czeka na nie każdego roku z nadzieją i radością.

Drogie Harcerki i Harcerze,

Pokój jest darem Boga. W Betlejem Bóg narodził się jako człowiek. Od tej chwili dar pokoju może być nie tylko przyjmowany, ale także twórczo pomnażany przez człowieka, który ma odwagę żyć w przyjaźni z Bogiem. Stąd tegoroczne hasło: „Odważnie twórzmy pokój”, które zakłada nie tylko otwarcie się na pokój, jako dar od Boga, ale aktywne, twórcze jego przekazywanie.

Odwaga – to cecha charakteru, która w szczególny sposób kształtuje harcerstwo. Harcerz odważnie stawia czoła przeciwnościom losu i zmiennym ludzkim opiniom. Nie lęka się zabiegać o pokój także wtedy, kiedy wokół panuje coraz większy niepokój, podziały i wzajemna niechęć. Towarzyszy Mu męstwo, które pozwala stanąć w obronie najwyższych wartości, kiedy zostaną one zagrożone. Odwaga pozwala przełamywać wszelkie podziały i traktować wszystkich po bratersku, nawet tych, którzy w danej chwili są po przeciwnej stronie barykady.

Drugim wyjątkowym rysem harcerza jest Jego kreatywność i twórczość. Posiada on szczególną zaradność i zręczność, dzięki której znajduje zawsze najlepsze wyjście z trudnej sytuacji. Harcerz jest nie tylko wierny i prawy, ale także skuteczny i roztropny.  Nieobcy jest Mu spryt, pozwalający wyjść poza utarte schematy w służbie Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Wprowadza pokój dzięki rozwijaniu braterstwa i przyjaźni, które pomagają z zaangażowaniem rozwijać dar pokoju, owoc pojednania i przebaczenia.

„Odważnie twórzmy pokój!”. Niech dar pokoju zapanuje w Waszych odważnych sercach i twórczych umysłach. Na całą wędrówkę Betlejemskiego Światła po drogach naszej Ojczyzny z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

bp Józef GUZDEK

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Harcerzy

Dodaj komentarz