Rejestracja

1. Zgłoszenia patroli na Zlot BŚP

2. Zgłoszenia na gry (na każdą limit 250 os.):
zuchowa 
harcerska
starszoharcerska
wędrownicza

3. Zgłoszenia na warsztaty (na każdy limit 30 os.):

TURA 1 15.00-15.45, TURA 2 16.00-16.45

a) zuchowe:
– Majsterka adwentowo-bożonarodzeniowa
tura 1
tura 2

– Jak obchodzimy Boże Narodzenie w innych religiach
tura 1
tura 2

– Świąteczne pląsy i zabawy zuchowe
tura 1
tura 2

– Majsterka „Bożonarodzeniowy lampion”
tura 1 
tura 2 

b) harcerskie:
– Tradycje adwentowo-bożonarodzeniowe
tura 1
tura 2

– Odważnie twórzmy pokój
tura 1
tura 2

– Boże Narodzenie czasem radości i pokoju
tura 1
tura 2

– Światło w tradycji chrześcijańskiej
tura 1
tura 2