Betlejemska Poczta Zuchowa

To inicjatywa przeznaczona dla najmłodszych członków naszej organizacji – zuchów. Zarówno indywidualnie, jak i całą gromadą można wykonać pocztówkę nawiązującą do idei Betlejemskiego Światła Pokoju oraz tegorocznego hasła “Światło służby”. Jest to wspaniała okazja, by jeszcze przed zlotem zaangażować się i przygotować do przyjęcia Światła naszych najmłodszych.  

To także propozycja dla jednostek, które nie mogą przyjechać do Zakopanego, a chcą razem z nami przeżywać ten wyjątkowy czas.   

Regulamin
Poczty Zuchowej na Betlejemskie Światło Pokoju 2020

  1. Organizatorem Poczty Zuchowej jest Wydział Wychowania Duchowego i Religijnego GK ZHP. Jest to akcja towarzysząca BŚP.
  2. W akcji mogą wziąć udział gromady zuchowe z całej Polski oraz inne jednostki, które zgłoszą się do udziału w zlocie w formie online.
  3. Akcja polega na samodzielnym przygotowaniu i wysłaniu pocztówek z okazji BŚP przez cale jednostki lub pojedyncze zuchy/harcerzy.
  4. Kartki mogą być zrobione dowolną techniką plastyczną w formacie A5.
  5. Kartki należy wysłać na adres: ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa z dopiskiem Betlejemska Poczta Zuchowa.Termin nadsyłania prac 04.12.2020
  6. Kartki należy podpisać z tyłu imieniem i nazwiskiem zucha/harcerza, numerem jednostki, hufcem oraz adres e-mail (w domenie @zhp.net.pl), na który zostanie wysłane pamiątkowy certyfikat za udział w akcji.
  7. Kartki zostaną zaprezentowane na wystawie w trakcie Zlotu Betlejemskiego 2020 w Zakopanem.
  8. Przesyłając pracę każdy uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zgadza się na publikacje pracy.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.