Betlejemska Poczta Zuchowa

To inicjatywa przeznaczona dla najmłodszych członków naszej organizacji – zuchów. Zarówno indywidualnie, jak i całą gromadą można wykonać pocztówkę nawiązującą do idei Betlejemskiego Światła Pokoju oraz tegorocznego hasła “Światło służby”. Jest to wspaniała okazja, by jeszcze przed zlotem zaangażować się i przygotować do przyjęcia Światła naszych najmłodszych.  

To także propozycja dla jednostek, które nie mogą przyjechać do Zakopanego, a chcą razem z nami przeżywać ten wyjątkowy czas.   

Regulamin
Poczty Zuchowej na Betlejemskie Światło Pokoju 2020

  1. Organizatorem Poczty Zuchowej jest Wydział Wychowania Duchowego i Religijnego GK ZHP. Jest to akcja towarzysząca BŚP.
  2. W akcji mogą wziąć udział gromady zuchowe z całej Polski oraz inne jednostki, które zgłoszą się do udziału w zlocie w formie online.
  3. Akcja polega na samodzielnym przygotowaniu i wysłaniu pocztówek z okazji BŚP przez cale jednostki lub pojedyncze zuchy/harcerzy.
  4. Kartki mogą być zrobione dowolną techniką plastyczną w formacie A5.
  5. Kartki należy wysłać na adres: ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa z dopiskiem Betlejemska Poczta Zuchowa.Termin nadsyłania prac 04.12.2020
  6. Kartki należy podpisać z tyłu imieniem i nazwiskiem zucha/harcerza, numerem jednostki, hufcem oraz adres e-mail (w domenie @zhp.net.pl), na który zostanie wysłane pamiątkowy certyfikat za udział w akcji.
  7. Kartki zostaną zaprezentowane na wydarzeniu “Betlejemska Poczta Zuchowa” na Facebooku.
  8. Przesyłając pracę każdy uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zgadza się na publikacje pracy.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.