Betlejemska Poczta Zuchowa

 1. Organizatorem Poczty Zuchowej jest sztab Zlotu Betlejemskiego. Jest to akcja towarzysząca BŚP. 
 2. W akcji mogą wziąć udział gromady zuchowe z całej Polski.
 3. Akcja polega na samodzielnym przygotowaniu i wysłaniu pocztówek z okazji BŚP przez całe jednostki.  
 4. Kartki mogą być zrobione dowolną techniką plastyczną w formacie A5. 
 5. Kartki należy wysłać na adres: Betlejemska Poczta Zuchowa, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
 6. Termin nadsyłania prac 1.12.2023
 7. Kartki należy podpisać z tyłu nazwą jednostki oraz hufcem. Do przesyłki należy załączyć kartę zgłoszeniową, zawierającą imię i nazwisko drużynowego, nazwę jednostki, nazwę hufca oraz e-mail kontaktowy w domenie ZHP (do pobrania: tutaj). W e-mailowej odpowiedzi zwrotnej zostanie wysłany pamiątkowy certyfikat dla jednostki za udział w akcji.
 8. Na kartce nie mogą znajdować się jakiekolwiek dane osobowe (imię i nazwisko, e-mail, itp.).
 9. Kartki zostaną przekazane instytucjom z którymi współpracuje Związek Harcerstwa Polskiego wraz z przekazaniem Światła z Betlejem z wyłączeniem kartek niespełniających warunku z pkt. 8.
 10. Przesyłając pracę każdy uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zgadza się na publikacje pracy.  
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.