Gra terenowa

GRA MIEJSKA W ZAKOPANYM  

Trasa zuchowa – Natura

„Biegną zboczem dwie kozice.
Jedna dziwne ma racice,
więc życzliwie stwierdza druga:
– Spójrz, masz ratki w czarnych smugach”.

Człowiek jest częścią przyrody. Codziennie żyje i działa w środowisku przyrodniczym. Od wczesnego dzieciństwa jest mu ono najbliższe i najbardziej naturalne. Dzięki swemu pięknu i dynamice przyciąga do siebie. Jeśli wiec chcecie poznać górskie przygody kozicy, niedźwiedzia, lisa i świstaka oraz dowiedzieć się, co w trawie i nie tylko, rośnie — przyjedźcie ze swoją gromadą na tegoroczne obchody Betlejemskiego Światła Pokoju i wspólnie przeżyjecie z nami przygodę, uczestnicząc w grze miejskiej dedykowanej zuchom.

Gwarantujemy, że razem z nami poznacie bogactwo przyrodnicze Tatr, odnajdziecie Salę Odkryć, a do domu wrócicie z wiedzą i umiejętnościami, które pozwolą Wam świadomie dbać o przyrodę i być ze wszystkimi zwierzętami za pan brat! Podczas trasy czeka na Was także niespodzianka!

Wszystko będzie się działo w temacie przewodnim „Czyńmy Pokój”, gdzie poza podstawowymi działaniami zuchy za pomocą pocztówek będą mogli poznać inne patrole i realizować poboczne zadania.

Celem trasy jest:

 • Zapoznanie zuchów z bogactwem przyrodniczym Tatr. Rozwój duchowy, zrozumienie oraz refleksja nad hasłem zlotu „Czyńmy pokój!”
 • Edukacja przyrodnicza: Edukacja zuchów na w zakresie fauny i flory wysokogórskiej. Zapoznanie uczestników z najbardziej charakterystycznymi zwierzętami, które możemy spotkać podczas górskich wędrówek w Tatrach.
 • Edukacja ekologiczna i kształtowanie postaw: Kształcenie i wychowywanie zuchów w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego. Rozwijanie świadomości potrzeby dbania o wszystkie żywe organizmy. Budzenie zrozumienia dla życia i ich roli w przyrodzie.
 • Rozwój wrażliwości: Kształtowanie wśród zuchów więzi emocjonalnej z przyrodą i wrażliwości na jej piękno.
 • Inspiracja do aktywności: Ukazanie poznania środowiska przyrodniczego Tatr jako sposób spędzania czasu wolnego oraz rozwoju zainteresowań.

Trasa gry miejskiej odbywającej się na terenie miasta Zakopane obejmuje realizacji zadań w formie punktów stacjonarnych. Zakończeniem trasy będzie seans kinowy lub przestawienie teatralne.

Czas trwania gry: 4-5 h

Przeznaczenie: patrole zuchowe

Trasa – Architektura

„Końcowy efekt jego działania.
Architekt kreuje, szkicuje i nadzoruje,
Wciąż wyobraźnią ciężko pracuje”.

Trasa o architekturze zakopiańskiej to inspiracyjne i edukacyjne doświadczenie, które pozwoli poznać unikalny styl tego regionu oraz historię związaną z jego rozwojem.

Trasa ta będzie obejmować zarówno zabytki, jak i nowsze budowle nawiązujące do tradycji stylu zakopiańskiego, a zadania podczas niej pozwolą harcerzom lepiej zrozumieć wartość zachowania dziedzictwa kulturowego i piękna naturalnego otoczenia. Podczas trasy na uczestników będą czekać punkty, w ramach których pojawi się m.in. warsztat z rękodzieła – „Witkiewicz w inspiracji architektury”, a także punkty, nazwane „Przyjdź- zainspiruj się i znajdź”, które są szlakiem domów, których autorem był sam Stanisław Witkiewicz. Co więcej, podczas trasy będzie można skorzystać z punktu o nazwie „punkt ciepła posiadówka” oraz „punkt ciekawki” – czyli ciekawe miejsca warte zobaczenia w Zakopanem.

Wszystko będzie się działo w temacie przewodnim „Czyńmy Pokój”, gdzie poza podstawowymi działaniami harcerze za pomocą pocztówek będą mogli poznać inne patrole i realizować poboczne zadania.

Celem trasy jest:

 • Zapoznanie harcerzy z unikalnym stylem architektonicznym regionu Zakopanego oraz zachęcenie do odkrywania dziedzictwa kulturowego poprzez edukację i inspirację. Rozwój duchowy, zrozumienie oraz refleksja nad hasłem zlotu „Czyńmy pokój!”
 • Edukacja kulturowa: edukacja harcerzy na temat historii, znaczenia i charakterystycznych cech stylu zakopiańskiego. Pomaga zrozumieć, jak lokalne tradycje, materiały i techniki wpłynęły na architekturę regionu.
 • Zachowanie dziedzictwa: Harcerze mają szansę zrozumieć znaczenie zachowania dziedzictwa kulturowego. Mogą dowiedzieć się, dlaczego ochrona i szanowanie budowli oraz elementów architektonicznych jest ważne dla zachowania tożsamości kulturowej regionu.
 • Rozwój estetyczny: Trasa może pomóc harcerzom rozwijać zrozumienie estetyki i zdolności obserwacji poprzez analizowanie unikalnych detali architektonicznych, zdobień i układów przestrzennych charakterystycznych dla stylu zakopiańskiego.
 • Inspiracja do twórczości: Harcerze mogą czerpać inspirację z piękna i oryginalności stylu zakopiańskiego do własnych projektów i twórczości, zarówno w kontekście architektonicznym, jak i artystycznym.
 • Zrozumienie związku z naturą: Styl zakopiański nawiązuje do harmonijnego połączenia z otaczającą przyrodą. Trasa może pomóc harcerzom zrozumieć, jak elementy architektoniczne są dostosowane do warunków przyrodniczych i jak naturalne materiały zostały wykorzystane.
 • Przywiązanie do wspólnoty lokalnej: Poznanie historii i charakterystyki budowli może pomóc harcerzom lepiej zrozumieć znaczenie i rolę wspólnoty lokalnej oraz wpływ turystyki na rozwój regionu.

Trasa gry miejskiej odbywającej się na terenie miasta Zakopane obejmuje realizację zadań w formie punktów stacjonarnych wzbogacona o dodatkowe zadania poboczne.

Czas trwania gry: 4-5 h

Przeznaczenie: patrole harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze

Trasa – Wielkie postacie

„Po złoto, po medal,
dla nas, dla wszystkich…
POFRUNĄŁ”!

Trasa wielkie postacie to inspiracyjne i edukacyjne doświadczenie, które pozwoli poznać postacie — sportowców związanych z regionem Zakopanego.

Uczestnicy poprzez aktywne uczestnictwo w grze wykonując zadania, dowiedzą się więcej o m.in. Adamie Małyszu, Kamilu Stochu, Justynie Kowalczyk, Wojciechu Fortunie, Katarzynie Bachledzie-Curuś, Władysławie Zamoyskim, Kornelu Makuszyńskim.

Wszystko będzie się działo w temacie przewodnim „Czyńmy Pokój”, gdzie poza podstawowymi działaniami harcerze za pomocą pocztówek będą mogli poznać inne patrole i realizować poboczne zadania.

Celem trasy jest:

 • Zapoznanie harcerzy z zimowymi dyscyplinami sportowymi. Rozwój duchowy, zrozumienie oraz refleksja nad hasłem zlotu „Czyńmy pokój!”
 • Edukacja sportowa: Przedstawienie zimowych dyscyplin sportowych m.in. takich jak: narciarstwo zjazdowe, biegi narciarskie, łyżwiarstwo. Ukazanie dorobku polskich sportowców.
 • Inspiracja do aktywności: Zachęcenie harcerzy do rozwoju pasji związanych z aktywnością oraz sportem.
 • Kształtowanie postaw: Kształtowanie wśród harcerzy wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu. Podkreślenie znaczenia przestrzegania zasad „Fair play” w sporcie.

Trasa gry miejskiej odbywającej się na terenie miasta Zakopane obejmuje realizację zadań w formie punktów stacjonarnych wzbogacona o dodatkowe zadania poboczne.

Czas trwania gry: 4-5 h

Przeznaczenie: patrole harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze

Trasa – Kultura

„Ukochałak cię mowo
moik ojców, tyś nopiykniyjsom
gwarom skolnego Podhola…”

Trasa kultura to inspiracyjne i edukacyjne doświadczenie, które pozwoli poznać elementy kultury regionu Podhala.

Uczestnicy, podążając za nie zawsze jasnymi zagadkami Juhasa Janka, zagłębią się w tajniki kultury mieszkańców Zakopanego. Spróbują zaśpiewać własną przyśpiewkę, zatańczyć zbójnickiego lub rozszyfrować góralską gwarę. Podczas trasy czekać na nich będą piękne widoki i regionalne ciekawostki. W klimacie, tworzonym zarówno przez góry, jak i obecność Betlejemskiego Światła, będziecie mogli poczuć prawdziwą magię nadchodzącego Bożego Narodzenia. Zupełnie inną niż ta, przedstawiana nam na co dzień w sklepach.

Wszystko będzie się działo w temacie przewodnim „Czyńmy Pokój”, gdzie poza podstawowymi działaniami harcerze za pomocą pocztówek będą mogli poznać inne patrole i realizować poboczne zadania.

Celem trasy jest:

 • Zapoznanie harcerzy z elementami kultury regionu Podhala oraz zachęcenie do odkrywania dziedzictwa kulturowego poprzez edukację i inspirację. Rozwój duchowy, zrozumienie oraz refleksja nad hasłem zlotu „Czyńmy pokój!”
 • Edukacja kulturowa: Zwiększenie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego regionu Podhala; gwara, taniec, śpiew, muzyka, kuchnia, sztuka.
 • Zachowanie dziedzictwa: Harcerze mają szansę zrozumieć znaczenie zachowania dziedzictwa kulturowego. Mogą dowiedzieć się, dlaczego pielęgnowanie tradycji jest ważne dla zachowania tożsamości kulturowej regionu.
 • Inspiracja do aktywności: Ukazanie poznania dziedzictwa kulturowego jako sposób spędzania czasu wolnego oraz rozwoju zainteresowań.
 • Przywiązanie do wspólnoty lokalnej: Poznanie elementów kultury regionu Podhala może pomóc harcerzom lepiej zrozumieć znaczenie i rolę wspólnoty lokalnej oraz wpływ turystyki na rozwój regionu.

Trasa gry oparta na aplikacji (action bound) obsługującej gry miejskie. Uczestnictwo będzie wymagało od patrolu posiadania przynajmniej jednego smartfonu z zainstalowaną aplikacją, sprawnym aparatem i dostępem do Internetu.

Trasa gry miejskiej odbywającej się na terenie miasta Zakopane obejmuje realizację zadań dostępnych w aplikacji.

Czas trwania gry: 4-5 h

Przeznaczenie: patrole harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze

Trasa – Lokalny autorytet

„Praca nad samym sobą zaczyna się od przyjaźni.
Spójrz na siebie łaskawym okiem.
Wydobądź z siebie to, co najlepsze…”

Trasa Lokalny autorytet to inspiracyjne i edukacyjne doświadczenie, które pozwoli bliżej poznać dorobek polskiej działaczki społecznej.

Uczestnicy gry w ciekawy i aktywny sposób poznają postać Jadwigi Zamoyskiej oraz jej dorobek. Motyw gry oparty będzie na stworzonej przez nią Szkole Domowej Pracy Kobiet. Zadania będą związane z obszarami pracy nad sobą. Uczestnicy m.in. wezmą udział w zajęciach kulinarnych, gimnastyce — gdzie poznają codzienne ćwiczenia, warsztatach z dobrych manier, rozważaniach duchowych, quizach patriotycznych. Dodatkowo na trasie znajdować się będą informacje przybliżające postać Jadwigi Zamoyskiej, jej myśli i dorobek. Uczestnicy odwiedzą również willę Oksza, gdzie przez pewien czas mieściła się szkoła, a obecnie znajduje się tam filia Muzeum Tatrzańskiego.

Wszystko będzie się działo w temacie przewodnim „Czyńmy Pokój”, gdzie poza podstawowymi działaniami harcerze za pomocą pocztówek będą mogli poznać inne patrole i realizować poboczne zadania.

Celem trasy jest:

 • Wszechstronny rozwój harcerzy, zgodnie z założeniami Szkoły Domowej Pracy Kobiet, czyli: duchowy, fizyczny i umysłowy. Zrozumienie oraz refleksja nad hasłem zlotu „Czyńmy pokój!”
 • Edukacja: Przedstawienie postaci oraz aktywności prowadzonej przez Jadwigę Zamoyską. Ukazanie Szkoły Domowej Pracy Kobiet w aspekcie historycznym.
 • Zachowanie dziedzictwa: Popularyzacji myśli i dorobku Jadwigi Zamoyskiej.
 • Kształtowanie postaw: Rozbudzenie w uczestnikach motywacji do pracy nad sobą. Budzenie świadomości o konieczności ciągłego doskonalenia.
 • Inspiracja: Zachęcenie harcerzy do poszukiwania autorytetów wśród lokalnych działaczy społecznych.

Trasa gry miejskiej odbywającej się na terenie miasta Zakopane obejmuje realizację zadań w formie warsztatów/prelekcji stacjonarnych wzbogacona o dodatkowe zadania w formie zdalnej.

Czas trwania gry: 4-5 h

Przeznaczenie: patrole harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze

Trasa – Na szlaku

„Natura nie jest miejscem do odwiedzenia.
To jest dom”

Trasa na szlaku to inspiracyjne i fizyczne doświadczenie, które pozwoli bliżej poznać bogactwo przyrodnicze Tatr.

Uczestnicy trasy wezmą udział w górskiej wędrówce na terenie polskich Tatr. Będą mieli okazję podziwiać zimowy krajobraz Doliny Kościeliska/Doliny Chochołowskiej. Podczas wspólnej aktywności podczas trasy wykonają zadania w formie zdalnej.

Wszystko będzie się działo w temacie przewodnim „Czyńmy Pokój”, gdzie poza podstawowymi działaniami harcerze za pomocą pocztówek będą mogli poznać inne patrole.

Celem trasy jest:

 • Wszechstronny rozwój harcerzy poprzez wędrówkę. Zrozumienie oraz refleksja nad hasłem zlotu „Czyńmy pokój!”
 • Kształtowanie postaw: Rozbudzenie w uczestnikach motywacji do pracy nad sobą. Budzenie świadomości o konieczności ciągłego doskonalenia. Kształtowanie wśród harcerzy wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu.
 • Edukacja: Zwiększenie wiedzy na temat bogactwa przyrodniczego Tatr.
 • Inspiracja do aktywności: Ukazanie formy górskiej wędrówki jako sposób spędzania czasu wolnego oraz rozwoju zainteresowań.

Trasa obejmuje wędrówkę szlakiem górskim zgłoszonym patrolem wraz z przewodnikiem w grupie około 50-osobowej.

Czas trwania wędrówki: 4-5 h

Przeznaczenie: starszoharcerskie, wędrownicze