Program dla instruktorów

W tym roku w trakcie zlotu odbędzie się również program dla instruktorów, z którego będą mogli skorzystać instruktorzy przyjeżdżający w patrolach, ale również Ci, którzy przyjeżdżają indywidualnie. W najbliższym czasie zostaną podane szczegółowe informacje.