Gra społecznościowa

Wieczorem po raz kolejny zaprosimy wszystkich chętnych uczestników do wspólnej gry społecznościowej. W tym roku postawimy na WSPÓŁPRACĘ między członkami patrolu, na odbudowanie relacji, na braterstwo. Stworzymy przestrzeń, w której na nowo będziemy mogli cieszyć się sobą, uczyć się i wzajemnie czerpać od siebie dobro. W końcu wzajemność oddziaływań jest jednym z elementów naszej harcerskiej metody. Miejscem, w którym się ‘spotkamy’ będzie Internet, a dokładniej platforma MS Teams, gdzie będą czekały zadania na uczestników zlotu (zarówno w formie stacjonarnej jak i wersji online). 

Regulamin gry społecznościowej 

 1. Warunki ogólne  
  1. Program wieczorny jest skierowany do harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników – uczestników Zlotu Betlejemskiego (w wersji stacjonarnej i online). 
  2. Gra społecznościowa odbędzie się na platformie MS Teams. Celem gry jest współpraca pomiędzy członkami patrolu, odbudowanie relacji, budowanie postaw braterstwa.  
 2. Rejestracja i uczestnictwo 
  1. Warunkiem uczestnictwa w grze jest zaakceptowanie Regulaminu oraz posiadanie telefonu z dostępem do Internetu 
  2. Rejestracja patroli odbywa się wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy.  
 3. Program i współzawodnictwo 
  1. Współzawodniczą pomiędzy sobą patrole z tych samych grup metodycznych. 
  2. Każdy patrol musi być wyposażony w co najmniej jeden telefon komórkowy z dostępem do Internetu oraz z zainstalowaną aplikacją MS Teams. Patrolowy musi mieć założone konto w domenie @zhp.net.pl  
  3. Na platformie MS Teams zostaną utworzone zespoły, do których dodani zostaną patrolowi. 
  4. Gra składać się będzie z 10 punktowanych zadań, które będą publikowane w odpowiednich zespołach na platformie MS Teams. 
 4. Wyłonienie zwycięzców i nagrody 
  1. Warunkiem ukończenia gry jest wykonanie wszystkich zadań. 
  2. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze patrole w każdej z metodyk.  
 5. Postanowienia końcowe 
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 
  2. O wszystkich zmianach organizator poinformuje uczestników mailowo.