Gra społecznościowa

Wieczorem po raz kolejny zaprosimy wszystkich chętnych uczestników do wspólnej gry społecznościowej. W tym roku postawimy na WSPÓŁPRACĘ między członkami patrolu, na odbudowanie relacji, na braterstwo. Stworzymy przestrzeń, w której na nowo będziemy mogli cieszyć się sobą, uczyć się i wzajemnie czerpać od siebie dobro. W końcu wzajemność oddziaływań jest jednym z elementów naszej harcerskiej metody. Miejscem, w którym się ‘spotkamy’ będzie Internet, a dokładniej platforma MS Teams, gdzie będą czekały zadania na uczestników zlotu (zarówno w formie stacjonarnej jak i wersji online). 

Regulamin gry społecznościowej

 1. Warunki ogólne  
  1. Program wieczorny jest skierowany do zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników – uczestników Zlotu Betlejemskiego.  
  2. Gra społecznościowa odbędzie się na platformie MS Teams. Celem gry jest współpraca pomiędzy członkami patrolu, odbudowanie relacji, budowanie postaw braterstwa.  
  3. Patrolowi zostaną dodani do zespołów na platformie MS Teams 09.12.2021.  
 2. Rejestracja i uczestnictwo 
  1. Warunkiem uczestnictwa w grze jest zaakceptowanie Regulaminu oraz posiadanie telefonu z dostępem do Internetu 
  2. Rejestracja patroli odbywa się wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy.  
 3. Program i współzawodnictwo 
  1. Współzawodniczą pomiędzy sobą patrole z tych samych grup metodycznych. 
  2. Każdy patrol musi być wyposażony w co najmniej jeden telefon komórkowy z dostępem do Internetu oraz z zainstalowaną aplikacją MS Teams. Patrolowy musi mieć założone konto w domenie @zhp.net.pl  
  3. Na platformie MS Teams zostaną utworzone zespoły, do których dodani zostaną patrolowi. 
  4. Gra składać się będzie z 10 punktowanych zadań, które będą publikowane w odpowiednich zespołach na platformie MS Teams.  
  5. Zadania podzielone będą na dwie grupy.  
  6. Pierwsza z nich składać się będzie z 5 zadań głównych, które nie będą ograniczone limitem czasowym. Będą one publikowane co 20 minut.  
  7. Druga grupa to 5 zadań dodatkowych, które będą ograniczone limitem czasowym. 
 4. Wyłonienie zwycięzców i nagrody 
  1. Warunkiem ukończenia gry jest wykonanie wszystkich zadań. 
  2. Zadania będą punktowane w następujący sposób  
  3. Zadania główne: 0-5 pkt – punktowana będzie kreatywność, inwencja twórcza, wykorzystanie materiałów dodatkowych, zaangażowanie wszystkich członków patrolu, jakość wykonanego zadania.  
  4. Zadania dodatkowe: 0-3 pkt – punktowany będzie czas wykonania zadania, zaangażowanie wszystkich członków patrolu, inwencja twórcza.  
  5. Nagrodzone zostaną cztery najlepsze patrole w każdej z metodyk.  
 5. Postanowienia końcowe 
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 
  2. O wszystkich zmianach organizator poinformuje uczestników mailowo.