Program zlotu

Tegoroczny Zlot Betlejemski będzie przebiegał pod hasłem „Światło Nadziei”. Według opisu hasła przygotowanego przez Radę Duszpasterską jest to oczekiwanie – również aktywne – na lepszy świat oraz lepsze/ą ja. Jest to również wiara w coś lub/w kogoś, może być opoką lub patrzeniem z niejakim optymizmem w przyszłość. Nadzieja może być również motywacją czy siłą do pokonywania trudności. Wiemy również, że osoby wierzące źródło tego wszystkiego odnajdują w osobie Jezusa, który narodził się w grocie, z której pochodzi Światło.  

W dobie dzisiejszych czasów najważniejsza wydaje się jednak nadzieja jako akceptacja sytuacji, w której się znaleźliśmy, akceptacja drugiego człowieka, życie tu i teraz, nieplanowanie. Poprzez wszystkie działania programowe na zlocie chcemy dać harcerzom i harcerkom nadzieję. Chcemy, żeby potrafili odnaleźć ją również w sobie.