Program zlotu

Czuwanie modlitewne   

Czuwanie modlitewne rozpocznie w tym roku nasz Zlot Betlejemski. Na początku zostanie podsumowana propozycja programowa „Teczka serdecznej pamięci” oraz Dar ZHP 100, a następnie odbędzie się wspólna modlitwa i oczekiwanie na Betlejemskie Światło Pokoju. Będzie to idealny moment na refleksję i zastanowienie się nad samym sobą w kontekście Przyrzeczenia Harcerskiego oraz słów w nim zawartych „[…] pełnić służbę Bogu i Polsce”. 

Gra społecznościowa   

Podczas sobotniego wieczoru po raz kolejny zapraszamy chętnych uczestników zlotu do wspólnej gry społecznościowej. Będzie to czas integracji oraz sprawdzenia swojej wiedzy dotyczącej Betlejemskiego Światła Pokoju. Gra odbędzie się na portalach społecznościowych i będzie do niej potrzebny dostęp do Internetu.

Koncert   

W sobotę po południu odbędzie się transmisja koncertu harcerskiego zespołu wokalno-instrumentalnego Wołosatki. Moc wrażeń – nawet przed ekranem – gwarantowana.


Akcję Betlejemskiego Światła Pokoju 2020 dofinansowano ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2020.