Zadanie przedzlotowe

„Światło, które daje moc” to tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju. Moc pochodząca od Chrystusa ma dawać nam siłę do czynienia dobra, a pokój od Światła pozwalać iść z dobrem nawet do najciemniejszych miejsc.

Zapraszamy wszystkie patrole uczestniczące w Zlocie Betlejemskim do przygotowania się do tego ważnego momentu, jakim jest odebranie Światła od słowackich skautów oraz roznoszenie go później w swoim środowisku lokalnym. Jako ambasadorzy roznosimy światło m.in. do kościołów, szkół i urzędów, ale zastanówcie się, czy są miejsca, do których Światło jeszcze nie dotarło np. dom dziecka, noclegownia dla bezdomnych, jadłodajnia, świetlica środowiskowa, dom pomocy społecznej, więzienie itp. Znajdźcie takie miejsce w swoim środowisku i wykorzystując moc Światła, jeszcze przed zlotem wybierzcie się w to miejsce i zróbcie coś dobrego np. zbiórkę pieniędzy, jedzenia, wspólne kolędowanie oraz opowiedzcie o idei Światła z Betlejem. Udokumentujcie to i wyślijcie do nas! A po zakończeniu zlotu zanieście tam Światło, które daje moc.

Regulamin:

  1. Zadanie przedzlotowe wykonują wszystkie patrole chcące wziąć udział w Zlocie Betlejemskim.
  2. Formą zadania jest akcja charytatywna, happening, wydarzenie itp. w miejscu wybranym przez patrol
  3. Formą dokumentacji jest nagrany film lub zdjęcia z wydarzenia wysłane na maila: swiatlo@zhp.pl z dopiskiem „Zadanie przedzlotowe – (numer drużyny/nazwa patrolu)”
  4. Termin wykonania zadania przedzlotowego do 30.11.2019 r.
  5. Wszystkie zadania przedzlotowe zostaną wyświetlone i będzie można je zobaczyć na jednym z punktów stacjonarnych podczas gry sobotniej na Zlocie Betlejemskim.
  6. Przed rozpoczęciem tworzenia dokumentacji należy zadbać o zgodę na publikację wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniu. (wzór zgody znajdziecie w zakładce do pobrania).