Dla harcerzy

Harcerze będą mieszkańcami Zakopanego i okolic. Ich zadaniem będzie swymi bystrymi oczami dostrzec przestrzenie życia społecznego, gdzie ich praca będzie najcenniejsza. Zajmą się dokumentowaniem stanu swojego otoczenia i przygotowaniem projektów naprawy tejże sytuacji (tam, gdzie to oczywiście będzie niezbędne). Zbudują most, pomogą w kopalni, zgaszą pożar, przygotują i poprowadzą lekcję w szkole i ogółem poznają zawody kluczowe dla dobrostanu społeczeństwa. Wszystkie zadania dla nich stworzone będą pod kątem poczucia sprawstwa i realnego wpływy na otaczającą ich rzeczywistość.