Dla harcerzy starszych i wędrowników

Harcerze starsi i wędrownicy wcielą się w artystów, administratorów, działaczy samorządowych. Ich zadaniem będzie lawirować pomiędzy potrzebami społeczeństwa, możliwościami materialnymi, a żądaniami zaborców. W tej trudnej roli pomogą im mistrzowie tej sztuki, których nauczania będą musieli odnaleźć i wcielić w życie. Założą i zrealizują siatkę samopomocy sąsiedzkiej. Rozwiążą dylematy logistyczne i przeprowadza uliczną sondę mającą na celu poznanie potrzeb społeczności. Przyjdą też momenty, gdy będą musieli zakasać rękawy i stanąć ramię w ramię z chłopami do pługa. Wszystkie zadania dla nich stworzone będą pod kątem uważności i otwartego umysłu – cech potrzebnych, by sprawnie odnajdywać nowe pola służby.