Dla zuchów

Zuchy wcielą się dzieci żyjące w Zakopanem i okolicy. Poprzez zabawy będą poznawać historię miejsc i ludzi. Co ważniejsze, będą „dobrymi duszkami”, które będą nieść pomoc na miarę swoich możliwości. Przygotują ciepły posiłek, namalują kolorowe obrazki, zbudują kilka zabawek dla potrzebujących dzieci. Wszystkie zadania stworzone będą pod kątem ich samodzielności i zaradności.