Do pobrania

Klauzule informacyjne dotyczące zgody na rozpowszechnianie wizerunku:

W klauzuli dla pełnoletnich: podpis lub inna forma wyrażenia zgody (np. online) pełnoletniego uczestnika

W klauzuli dla niepełnoletnich: podpis lub inna forma wyrażenia zgody (np. online) obu rodziców/opiekunów prawnych dziecka (zwracamy uwagę na upoważnienie do reprezentowania dziecka w związku z planowanym wykorzystaniem wizerunku dzieci z Domu Dziecka).

 

Szlak Moc wiary: