Ambasadorzy Światła

Jako ambasadorzy będziecie nieść „Światło, które daje moc”. Daje moc, bo rozświetla, łączy oraz zachęca do czynienia dobra. A co Wy dobrego możecie uczynić w Waszym środowisku? Zastanówcie się – zaplanujcie – zróbcie coś dobrego – pokażcie nam to! Dokumentacja może być wykonana w postaci filmu lub pokazu zdjęć. Do pokazu zdjęć można dołączyć krótki opis inicjatywy.

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu jest Sztab Betlejemskiego Światła Pokoju 2019 wraz z Główną Kwaterą Związku Harcerstwa Polskiego.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników oraz instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.
 3. Celem konkursu jest wyłonienie patroli, którzy będą pełnić rolę Ambasadorów Światła podczas przekazywania światła w Warszawie.
 4. Hasło konkursu brzmi „Światło, które daje moc”.
 5. Termin składania prac konkursowych kończy się 30 listopada 2019 r. o godz. 23:59.
 6. W konkursie udział biorą 10-osobowe patrole (w tym pełnoletni opiekun).
 7. Prace należy przesłać na adres: swiatlo@zhp.pl w tytule maila wpisując „Ambasadorzy Światła”
 8. Pod pojęciem „praca konkursowa” rozumiemy prezentację ze zdjęciami (z opisem) lub krótki filmik.
 9. Prace należy przesłać w dwóch formatach – .ppt/.pptx lub .wav/.wma/ mmp4/.mov/.avi
 10. Do pracy konkursowej należy dołączyć zdjęcie patrolu w pełnym umundurowaniu.
 11. Wyniki konkursu opublikujemy na stronie www.zhp.pl najpóźniej 5 grudnia 2019 r.
 12. Sztab Betlejemskiego Światła Pokoju 2019 po spłynięciu wszystkich prac, dokona ich oceny. W konkursie zostanie wybrane 10 patroli, które zostaną Ambasadorami Światła.
 13. Ambasadorzy Światła pełnią służbę wg grafiku ustalonego po zakończeniu konkursu. Każdy patrol Ambasadorów przyjeżdża do Warszawy na 2 dni.
 14. Organizator zastrzega, że w przypadku dużej ilości instytucji chcących przyjąć światło dopuszcza zwiększenie ilości zwycięskich patroli.
 15. Uczestnik przekazujący pracę na konkurs wyrażą zgodę̨ na jej publikację w serwisach internetowych.
 16. Organizatorzy zapewniają:
  1. nocleg,
  2. codziennie gorący posiłek,
  3. drobny upominek dla patrolu.
 17. Wymagania dla patrolu:
  1. pełnoletni opiekun,
  2. pisemna zgoda komendanta hufca na udział w akcji „Ambasadorzy Światła”
  3. pełne, regulaminowe umundurowanie,
  4. gotowość do przyjazdu do Warszawy na 2 dni.
 18. Sztab Betlejemskiego Światła Pokoju 2019 zastrzega prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
 19. Ostateczne prawo interpretacji regulaminu należy do sztabu Betlejemskiego Światła Pokoju 2019.