Materiały programowe

Betlejemskie Światło Pokoju to instrument wychowania duchowego i religijnego ZHP. Uczestnicząc w adwentowych przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia uczymy się współodpowiedzialności, stajemy się bardziej wrażliwi na problemy najbliższego otoczenia oraz całego świata, motywujemy się do pracy nad sobą.

Podczas Betlejemskiego Światła Pokoju poznajemy chrześcijańskie wartości, takie jak: prawda, godność, tolerancja i przyjaźń.