FAQ

 1. Czy uczestnicy zlotu muszą być wpisani do Ewidencji ZHP?
  Tak, wszyscy uczestnicy zlotu muszą znajdować się w Ewidencji ZHP.
 2. Skąd wiem, że mój patrol został zakwalifikowany?
  Każdy zakwalifikowany patrol otrzyma maila z potwierdzeniem.
 3. Czy organizatorzy gwarantują ciepły posiłek?
  Organizator zapewnia ciepły posiłek w sobotę.
 4. Czy uczestnicy ubezpieczają się na swój koszt?
  Tak, uczestnicy muszą zostać ubezpieczone we własny zakresie.