Gra społecznościowa

Regulamin gry społecznościowej w trakcie Zlotu BŚP w Zakopanem 14 grudnia 2019

I Postanowienia ogólne.

 1. Gra społecznościowa odbywa się na wydarzeniu na Facebooku. Na wydarzeniu publikowane są wszystkie zadania.
 2. Gra jest propozycją do zrealizowania przez patrole uczestniczące w Zlocie więc uczestnictwo w niej nie jest obowiązkowe.
 3. Gra rozpoczyna się o 19.00 i kończy o 21.00 14 grudnia. Odpowiedzi umieszczone po 21.00 nie będą brane pod uwagę.
 4. Współzawodnictwo odbywa się patrolowo. Punkty zdobyte w trakcie gry doliczane są do ogólnej punktacji ze Zlotu.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian treści regulaminu.

II Patrole. Uczestnicy.

 1. W grze mogą brać udział patrole zgłoszone na BŚP (warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przydzielonego numeru identyfikacyjnego).
 2. Każdy patrol wymyśla własną nazwę, którą podpisuje się pod każdym postem oraz komentarzem publikowanym w ramach gry w postaci hashtaga. Przykład: #100bdhnabsp

III Quiz i zadania.

 1. Istnieją 2 typy poleceń: zadanie standardowe oraz zadania czasowe.
 2. ZADANIE STANDARDOWE – to polecenie wykonania danej czynności przez patrol i wstawienie swojej odpowiedzi w komentarzu pod konkretnym zadaniem lub na Instagramie dodając odpowiednie hashtagi.
 3. ZADANIA CZASOWE – to polecenie wykonania danej czynności przez patrol i udokumentowanie tego w komentarzu pod postem z zadaniem; czas na wykonanie zadań to 5 minut, po upływie tego czasu możliwość komentowania pod postem zostanie wyłączona.
 4. Zadania standardowe są dostępne wszystkie w trakcie trwania całej gry i przez cały czas trwania gry można zamieścić odpowiedz patrolu na nie tj. do godziny 21.00.
 5. Każdy patrol musi wykonać minimum 2 zadania standardowe, by uzyskane punkty były brane pod uwagę przy podsumowaniu Zlotu BŚP.
 6. Każdy post z wykonanym zadaniem musi zawierać hashtag: #nazwapatrolu. Każdy post z odpowiedzią na zadanie standardowe udostępniony na Instagramie musi zawierać hashtagi: #nazwapatrolu #grabsp2019

IV Punktacja.

 1. Za wykonanie zadania standardowego patrol otrzymuje 20 punktów.
 2. Za wykonanie zadania czasowego patrol otrzymuje 5 punktów.
 3. Organizatorzy po zakończeniu gry wybiorą 3 patrole w każdym zadaniu standardowym, którym przydzielą dodatkowe 5 punktów za zadanie ze względu na wyjątkowe walory wykonania.