Hasła BŚP

Co roku sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju przyświeca inne hasło.

Poniżej prezentujemy hasła, które towarzyszyły nam od 1996 roku:

2023 – CZYŃMY POKÓJ
2022 – ŚWIATŁO DLA CIEBIE
2021 – ŚWIATŁO NADZEI
2020 – ŚWIATŁO SŁUŻBY
2019 – ŚWIATŁO, KTÓRE DAJE MOC
2018 – ŚWIATŁO, KTÓRE ŁĄCZY
2017 – W TOBIE JEST ŚWIATŁO
2016 – ODWAŻNIE TWÓRZMY POKÓJ
2015 – ZAUWAŻ CZŁOWIEKA
2014 – POKÓJ JEST W NAS
2013 – WYJDŹ Z CIENIA – POKAŻ DOBRO
2012 – ODWAŻ SIĘ BYĆ DOBRYM
2011 – ŚWIATŁO, KTÓRE PROWADZI
2010 – KU PRZYSZŁOŚCI
2009 – WSZYSCY RODZIMY SIĘ DO SŁUŻBY
2008 – NIEŚMY PŁOMIEŃ BRATERSTWA
2007 – STAWIAJMY WYZWANIA, ŚWIEĆMY PRZYKŁADEM
2006 – JEDNO ŚWIATŁO – JEDNO PRZYRZECZENIE
2005 – JEDEN ŚWIAT – JEDNO ŚWIATŁO
2004 – BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU – ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA, EUROPY, POLSKI
2003 – “ABYŚCIE SIĘ WZAJEMNIE MIŁOWALI, TAK JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM” (J 13,34)
2002 – BĄDŹCIE ŚWIADKAMI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
2001 – WY JESTEŚCIE ŚWIATŁEM ŚWIATA (MT 5, 15)
2000 – W TRZECIE TYSIĄCLECIE
1999 – W ROK JUBILEUSZOWY Z BETLEJEMSKIM ŚWIATŁEM POKOJU
1998 – DO ŚWIATŁA DOBRO GARNIE SIĘ
1997 – POKÓJ Z WAMI
1996 – BYĆ ŚWIATŁEM DLA INNYCH