Sprawności BŚP

Betlejemskie Światło Pokoju to instrument wychowania duchowego i religijnego ZHP. Uczestnicząc w adwentowych przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia uczymy się współodpowiedzialności, stajemy się bardziej wrażliwi na problemy najbliższego otoczenia oraz całego świata, motywujemy się do pracy nad sobą.

Podczas Betlejemskiego Światła Pokoju poznajemy chrześcijańskie wartości, takie jak: prawda, godność, tolerancja i przyjaźń.

 

Jednym z elementów przygotowania do przyjęcia Światła może być zdobywanie sprawności. Poniżej prezentujemy wymagania na poszczególne sprawności.

ZUCHOWA:

STRAŻNICZKA/STRAŻNIK BETLEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU

1. Znam kilka kolęd i pieśni adwentowych.
2. Spełniłem w adwencie kilka dobrych uczynków i podjąłem osobiste postanowienie.
3. Wspólnie z kolegami wykonałem szopkę.
4. Wziąłem udział w przedstawieniu jasełek lub kolędowaniu.
5. Wykonałem lampion dla Światła Betlejemskiego.
6. Pełniłem straż przy Świetle Betlejemskim, wziąłem udział w jego przekazywaniu.
7. Wykonałem kartkę ze świątecznymi życzeniami, podarowałem ją lub wysłałem komuś.
8. Zaniosłem Światło Betlejemskie swojej rodzinie i zadbałem, by płonęło na wigilijnym stole.

Uwagi:
Sprawność uczy radości dawania, uczynności, przyjaźni i dbałości o dobre wykonanie obowiązków. Może ją zdobywać każdy zuch w okresie poprzedzającym święta Bożego Na- rodzenia. Podejmuje wtedy postanowienia i stara się ich dotrzymać przez cały adwent, dlatego ta sprawność szczególnie sprzyja realizacji celów wychowawczych drużynowego. Zuchy mogą ją zdobywać podczas realizacji w gromadzie cyklu sprawnościowego „Świę- tego Mikołaja”.

HARCERSKIE:

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU *
1. Poznała/poznał Dobra Nowinę związaną z narodzinami Jezusa oraz przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Wie, jaką drogą dociera ono do Polski.
2. Poznała/poznał tradycje bożonarodzeniowe oraz uczestniczyła/uczestniczył w wigilii harcerskiej.
3. Pomogła/pomógł w zorganizowaniu w swoim domu świąt Bożego Narodzenia.
4. Uczestniczyła/uczestniczył w uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju (np. w hufcu, w instytucjach miejskich, w szkole, na harcerskiej mszy).

OPIEKUNKA/OPIEKUN BETLEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU * *
1. Zapoznała/zapoznał drużynę z przesłaniem Betlejemskiego Światła Pokoju.
2. Samodzielnie lub z zastępem odwiedziła/odwiedził samotną osobę mieszkającą w sąsiedztwie, przekazując jej Światło.
3. Przyniosła/przyniósł Betlejemskie Światło Pokoju do swego domu i zapoznała/zapoznał rodzinę z jego ideą. Wysłała/wysłał kartki z życzeniami bożonarodzeniowymi rodzinie lub przyjaciołom.
4. Zorganizowała/zorganizował wspólnie z zastępem wigilię dla zaprzyjaźnionego środowiska harcerskiego, przekazując mu Światło.

STRAŻNICZKA/STRAŻNIK BETLEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU * * *
1. Wspólnie z drużyną co roku organizuje zbiórkę, na której zapoznaje zaprzyjaźnioną drużynę z przesłaniem i tradycjami Betlejemskiego Światła Pokoju.
2. Zorganizowała/zorganizował udział drużyny w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju do kościołów, urzędów i innych instytucji oraz mieszkańcom.
3. Wspólnie z drużyną pomogła/pomógł w zorganizowaniu wigilii dla osób samotnych, podczas której przekazano im Betlejemskie Światło Pokoju.
4. W porozumieniu z rodziną lub drużyną zaprosiła/zaprosił na kolację wigilijną do domu lub na zbiórkę wigilijną samotną osobę z sąsiedztwa, przekazując jej Betlejemskie Światło Pokoju.