Miasteczko zlotowe

W sobotę podczas gry miejskiej, na scenie, na której będzie odbywał się popołudniowy koncert, oraz w jej najbliższej przestrzeni zorganizowane zostanie miasteczko zlotowe, którego nadrzędnym celem ma być stworzenie uczestnikom okazji do spotkania, wymiany doświadczeń, zainspirowania się. Tematem przewodnim będzie NADZIEJA. Będzie to miejsce, w którym patrole będą mogły spędzić czas przy ciepłej herbacie, porozmawiać z innymi, a także wziąć udział w przygotowanych atrakcjach. Planowana jest m.in. ścianka do zdjęć, miejsce do pokazania, jak uczestnicy rozumieją tegoroczne hasło, Wystawa Betlejemskiego Światła Pokoju, a także prezentacja zadań przedzlotowych i Poczty Betlejemskiej.