Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju w chorągwiach

Informacje o przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju zostaną uzupełnione bliżej terminu zlotu.

Chorągiew Białostocka:

Chorągiew Dolnośląska:

Chorągiew Gdańska:

Chorągiew Kielecka:

Chorągiew Krakowska:

Chorągiew Kujawsko-Pomorska:

Chorągiew Lubelska:

Chorągiew Łódzka:

Chorągiew Mazowiecka:

Chorągiew Opolska:

Chorągiew Podkarpacka:

Chorągiew Stołeczna:

Chorągiew Śląska:

Chorągiew Warmińsko-Mazurska:

Chorągiew Wielkopolska:

Chorągiew Zachodniopomorska:

Chorągiew Ziemi Lubuskiej: