Regulamin Zlotu

Regulamin Betlejemskiego Zlotu w Zakopanem

 1. Betlejemski Zlot to spotkanie harcerek i harcerzy z całej Polski w celu oczekiwania na Betlejemskie Światło Pokoju.
 2. Celem Zlotu jest promowanie idei braterstwa i pokoju, przygotowanie do roli Strażnika Światła oraz rozwijanie sfery duchowej i religijnej uczestników.
 3. Organizatorem Zlotu jest Główna Kwatera ZHP współpracująca z Hufcem Podhalańskim ZHP.
 4. Termin Zlotu: 15-17 grudnia 2017 r.
 5. Uczestnicy z tytułu udziału w zlocie wnoszą składkę zadaniową w wysokości 15 zł/os.
 6. Uczestnicy Zlotu samodzielnie zapewniają dojazd na zlot, zakwaterowanie, ubezpieczenie oraz wyżywienie.
 7. Organizator zapewnia nieodpłatnie wyprawkę dla uczestnika, a także możliwość udziału w atrakcjach programowych: grze miejskiej, koncercie oraz Mszy Świętej. Gry miejskie posiadają limit uczestników, o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Zapisy na Zlot odbywają się drogą elektroniczną od 4.11.2017 r. do 30.11.2017 r. Formularz zgłoszeniowych dostępny jest na stronie swiatlo.zhp.pl.
 9. Wydawanie identyfikatorów i wyprawek odbywa się w Biurze Zlotu. Godziny otwarcia: piątek, 15 grudnia 2017 r. w godzinach 18:00-21:00 w Schronisku na Głodówce; sobota, 16 grudnia 2017 r. w godzinach 8:00-10:00 w Zakopanem.
 10. Osoby niezapisane na Zlot nie będą mogły brać udziału w elementach programowych. Będzie możliwość wzięcia udziału w niedzielnej Mszy Świętej z odebraniem Betlejemskiego Światła Pokoju.
 11. Organizatorzy zastrzegają prawo do nanoszenia zmian w regulaminie Betlejemskiego Zlotu.

Podajemy do wiadomości numer konta do wpłat za Betlejemski Zlot

Wpłat należy dokonać do 30.11.2017 na numer konta: 03 1140 1010 0000 5392 2900 1068

Główna Kwatera ZHP
Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

Tytułem: DSCZ – Zlot Betlejemski + imię i nazwisko opiekuna

Wpłaty należy wykonywać za cały patrol zgłoszony na zlot.