Rejestracja

Zgłoszenia na Zlot Betlejemski odbywają się za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Aby zgłosić się na Zlot Betlejemski należy zarejestrować się jako opiekun patrolu wypełniając każde pole zawarte w formularzu. Patrol składa się z opiekuna (Ciebie) oraz 6-15 uczestników, których weźmiesz pod opiekę. Jest to wartość maksymalna i minimalna zarazem. Patrole, które prześlą zgłoszenia niepełnych patroli, nie zostaną zarejestrowane.

Zanim się zgłosisz – pamiętaj!
1. Osoby nieletnie muszą posiadać pozwolenia rodziców na uczestnictwo w Zlocie – oryginał musisz posiadać przy sobie podczas Zlotu i pokazać podczas rejestracji w Biurze Betlejemskiego Zlotu.
2. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać podpisaną przez rodziców zgodę na publikację wizerunku oraz klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Zgody te będą zbierane w Biurze Betlejemskiego Zlotu.
3. Analogiczne zgody będą zbierane od pełnoletnich uczestników Zlotu.
4. Wyjazd na Zlot musi zostać zgłoszony w macierzystym hufcu.
5. Organizatorzy Zlotu nie zapewniają noclegu, wyżywienia i ubezpieczenia – musisz zadbać o to samodzielnie.
6. Biorąc pod opiekę członków patrolu odpowiadasz za ich zdrowie i życie – musisz być przynajmniej pełnoletni.
7. Aby zgłosić się na sobotnią grę miejską należy zaznaczyć chęć udziału w odpowiednim polu formularza. Każda z gier miejskich posiada limit miejsc. O zakwalifikowaniu się patrolu decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenia przyjęcia na grę będą wysyłane po zamknięciu zgłoszeń na zlot.
8. Udział w koncertach i projekcji filmu wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola w formularzu. Liczba miejsc jest ograniczona, a o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenia przyjęcia na koncerty i projekcję filmu będą wysłane po zamknięciu zgłoszeń na zlot.

Rejestracja:
1. Uzupełnij dane patrolu i opiekuna. Wybierz także, czy chcecie wziąć udział w grze terenowej, koncercie.
2. Uzupełnij dane członków patrolu
3. Z jednego adresu e-mail można zarejestrować tylko jeden patrol.

W razie problemów z rejestracją, prosimy o kontakt na adres e-mail swiatlo@zhp.pl i w temacie wpisać REJESTRACJA.

FORMULARZ REJESTRACYJNY