Rejestracja

Druhno! Druhu!

Aby zgłosić się na Zlot Betlejemski należy zarejestrować się jako opiekun patrolu wypełniając każde pole zawarte w formularzu(ZGŁOSZENIA MOŻLIWE SĄ TYLKO Z MAILA W DOMENIE ZHP). Patrol składa się z opiekuna (Ciebie) oraz 6-15 uczestników, których weźmiesz pod opiekę. Jest to wartość maksymalna i minimalna zarazem. Patrole, które prześlą zgłoszenia niepełnych patroli, nie zostaną zarejestrowane.

Zanim się zgłosisz – pamiętaj!

 1. Osoby nieletnie muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w Zlocie.
 2. Wyjazd na Zlot musi zostać zgłoszony w macierzystym hufcu.
 3. Organizatorzy Zlotu nie zapewniają noclegu, wyżywienia i ubezpieczenia – musisz zadbać o to samodzielnie.
 4. Biorąc pod opiekę członków patrolu odpowiadasz za ich zdrowie i życie – musisz być przynajmniej pełnoletni.
 5. Aby zgłosić się na sobotnią grę miejską należy zaznaczyć chęć udziału w odpowiednim polu formularza. Każdy ze szlaków posiada limit miejsc. O zakwalifikowaniu się patrolu decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy będą prowadzone w oddzielnych formularzach. Po zakończeniu pierwszego etapu rejestracji otrzymasz wykaz linków do zgłoszeń na poszczególne szlaki. Pamiętaj, że możesz wybrać tylko jedną grę miejską.
 6. Informacje o szlakach i programie znajdziesz na stronie swiatlo.zhp.pl
 7. W formularzu pytamy także o uczestnictwo w innych atrakcjach programowych. Atrakcje z wyłączeniem gier miejskich nie posiadają limitu miejsc. Pytania mają charakter orientacyjny.

Rejestracja:

 1. Uzupełnij dane patrolu i opiekuna. Wybierz także, czy chcecie wziąć udział w grze miejskiej.
 2. Nie wymagamy podawania danych osobowych członków patroli
 3. Z jednego adresu e-mail można zarejestrować tylko jeden patrol. Adres mailowy musi pochodzić z domeny ZHP.
 4. Rejestracja na szalki odbywa się w oddzielnych formularzach, linki otrzymasz po ukończeniu tego formularza.

W razie problemów z rejestracją, prosimy o kontakt na adres e-mail swiatlo@zhp.pl i w temacie wpisać REJESTRACJA

Formularz zgłoszeniowy znajdziesz tutaj.

WAŻNE

Faktury VAT wystawiane są na osobę/jednostkę widniejącą jako wpłacająca przelew. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT na inne dane niż osoby/jednostki wpłacającej należy niezwłocznie po dokonaniu przelewu (maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca) przesłać na adres mailowy: vat.gk@zhp.pl następujące informacje: dane do wystawienia faktury, dane osoby/jednostki wpłacającej. Prośby o faktury wysłane po tych terminach nie będą realizowane.