Rejs z Betlejemskim Światłem Pokoju

 

W 2019 roku już po raz dziesiąty harcerki i harcerze wyruszą w rejs na s/y Zawisza Czarny z Betlejemskim Światłem Pokoju.

Uczestnicy rejsu będą tym samym częścią ogromnej sztafety Światła, która zaczyna się w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. To ogień właśnie z tej Groty przekazują sobie skauci z wielu krajów świata. Ogień trafia do domów, do wszystkich tych, którzy chcą go przyjąć. Podawany jest z miasta do miasta. Przekracza granice województw, państw, a dzięki nim… trafia także za morze.

Po dopłynięciu do portu w Karlskronie 40-osobowa załoga spotyka się ze szwedzkimi skautami i udaje się do Kościoła Admiralicji, gdzie przekaże Światło do tamtejszej parafii ewangelickiej.