Zadanie Betlejemskie

W tym roku chcielibyśmy zachęcić uczestników Zlotu Betlejemskiego, ale również wszystkich chętnych harcerzy i harcerki do głębszego przygotowania się do przyjęcia Światła z Betlejem „Światła Nadziei”. Proponujemy zadanie, a właściwie cykl zadań, które będą realizowane przez uczestników od września, aż do grudnia do rozpoczęcia Sztafety Światła.

Zadanie Betlejemskie będzie przebiegało pod hasłem „Od iskry do światła”, a motywem przewodnim będzie Nadzieja. Nadzieja, która między innymi dodaje sił, chroni przed rozpaczą i beznadziejnością, inspiruje do walki z własnymi ułomnościami i słabościami, jest źródłem motywacji w podejmowaniu nowych zadań.  

Każdy patrol, który wykona wszystkie cztery zadania otrzyma certyfikat i możliwość zakupienia plakietki “W drodze po światło” zaprojektowanej specjalnie na mundur. Aby wziąć udział w Zadaniu Betlejemskim należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Ułatwi on późniejsze wystawienie certyfikatu. Uwaga. Formularz powinny wypełnić patrole jadące na zlot, ale również patrole, które będą realizowały tylko Zadanie Betlejemskie. 

Formularz dostępny pod linkiem.

Wszystkie zadanie należy wysłać na maile [email protected] z maila patrolowego w tytule wpisując numer zadania oraz ID patrolu  
Przykład: “Zadanie Betlejemskie 1, patrol 149” 

Zadanie 1:  ISKRA – zadanie przeznaczone na wrzesień  

ISKRA a może ZYNGRA to: 

1. «rozżarzona cząstka płonącego ciała, oderwana od całości»
2. «błysk powstający przy uderzeniu lub pocieraniu o siebie dwóch twardych przedmiotów»
3. «wyraz różnych uczuć pojawiających się w czyimś spojrzeniu» 
4. «coś, co może dać początek nagłemu rozwojowi jakichś wydarzeń» 
5. «pobłysk czegoś migotliwego» 
6. «ktoś bardzo ruchliwy i wesoły» 

MAPA MARZEŃ - planowanie, pobłysk – pomysł jako pierwsza iskra Nadziei, wizualizacja własnych nadziei na lepsze/inne/nowe; a może czyjeś szczególne spojrzenie na innych, na świat – ten dzisiejszy i ten przyszły, ale i patrzenie w głąb siebie, bycie tu i teraz – akceptacja rzeczywistości po pandemicznej i siebie w niej. Szukanie możliwości funkcjonowania i rozwoju w obecnej sytuacji - tych związanych z drużyną oraz tych dla nas samych. 

Zadaniem jest stworzenie mapy marzeń (każdego harcerza lub/ i drużyny) w formie graficznej plakatu lub elektronicznej jako prezentacji Power Point (rozszerzenie .ppt, max 20 slajdów). Czas na wysłanie zadania do 15.10.2021

Zadanie 2: BŁYSK NADZIEIzadanie przeznaczone na październik  

Zabłyśnij w środowisku lokalnym, służąc w wyzwalaniu radości z człowieka, chęci działania, służenia innym, dzielenia się każdym dobrem.  Harcerskie braterstwo, służba i pomoc w dzisiejszym świecie są fundamentem nowych relacji i zasad funkcjonowania. Pokażcie środowisku, że jesteśmy pełni nadziei na lepszy świat oraz aktualne życie, że nasze harcerskie ideały i wartości pomagają przetrwać wdzisiejszym świecie i zbudować fundamenty dla przyszłości.   

Zadaniem jest zorganizowanie inicjatywy, na którą pozwolą ograniczenia pandemiczne w kraju (np. gra miejska, festyn, wystawa, stoisko, happening) dla środowiska, wspólnoty lub otoczenia (szkoła, osiedle, parafia). Dokumentacją będzie film do 90 s. w formacie .wav (nagrany lub stworzony ze zdjęć). Czas na wysłanie zadania do 31.10.2021
*Jeżeli zgłaszacie kilka patroli z jednego środowiska zadanie to możecie wykonać wspólnie.  

Zadanie 3: PŁOMIEŃ NADZIEI - zadanie przeznaczone na listopad  

Czerpać nadzieję z przeszłości. Dla trudnego „dziś” chcemy czerpać nadzieję z historii, przez którą przeszła nasza ojczyzna i zostawiła na niej piękne ślady. Chcemy szukać inspiracji w postawach naszych bohaterów. Wracamy do korzeni, chcemy się uczyć w jaki sposób bohaterzy pokonywali trudności w przeszłości. 

Zadaniem jest zaprezentowanie postaci bohatera – patrona drużyny, hufca, chorągwi, miasta. Pokażcie jak czerpiąc z doświadczeń życiowych naszych bohaterów, patronów możemy zainspirować się do działania dzisiaj. Dokumentacją będzie opis działania (tekst max. Kartka A4) wraz ze zdjęciami (NIE FILM). Czas na wysłanie zadanie do 30.11.2021 

Zadanie 4: ŚWIATŁO - zadanie przeznaczone na  grudzień 

Dostrzegamy drugiego człowieka, budujemy braterstwo, więź. Opieramy się na Nadziei, która pozwoli nam widzieć świat jako zadanie oczekujące podjęcia i spełnienia wyzwania stawianego przez każdego człowieka.   Dzięki małym prezentom chcemy przekazać nadzieję tu i teraz – tak jak światło. 

Zadaniem jest przygotowanie prezentu dla innego patrolu (kartka, bombka, pudełko dobrych myśli, własnoręcznie wykonany prezent). Patrole przyjeżdżające na zlot oddadzą prezent w dniu rejestracji i otrzymają żeton. Dzięki niemu w sobotę w Miasteczku Zlotowym będą mogli otrzymać prezent od innego środowiska. Patrole niejadące na zlot lub biorące udział w zlocie w formie online otrzymają adres i nazwę innego patrolu, do którego wyślą wykonany przez siebie prezent. Zadanie to należy wykonać do 10.12.2021 r.