Zadanie Betlejemskie

Tradycja pocztówek podczas Betlejemskiego Światła Pokoju obecna jest z nami już od wielu lat. Podczas tegorocznego wydarzenia w ramach zadania przedzlotowego każdy patrol ma zadanie przygotować betlejemskie pocztówki przedstawiające swoje miejsce zamieszkania.

Możecie je zakupić bądź wykonać własnoręcznie. Pocztówki wykorzystacie podczas gry miejskiej odbywającej się w sobotę podczas zlotu. Spotykając inny patrol uczestniczący w wydarzeniu, możecie nawiązać kontakt, wymieniając się przygotowanymi wcześniej pocztówkami. Będzie to idealna okazja, aby zatrzymać się na chwilę, poznać i porozmawiać. Każdy patrol ma zadanie przywieść do Zakopanego minimum 15 pocztówek — im więcej, tym lepiej!

Na odwrocie pocztówki wpiszcie numer swojej jednostki oraz umieśćcie ciekawostkę dotyczącą waszego miejsca zamieszkania, z którego przyjechaliście na zlot.

Jedną własną pocztówkę zatrzymajcie sobie, przyczepicie ją na mapie znajdującej się w miasteczku zlotowym!

  • Kto? Patrole
  • Co? Pocztówki
  • Gdzie? Gra miejsca (sobota)
  • Ile? Minimum 15 pocztówek
  • Działanie? Wymiana