Zostańcie Ambasadorami Światła!

Zapraszamy do udziału w konkursie na Ambasadorów Światła, którzy wraz z członkami i instruktorami Głównej Kwatery ZHP będą roznosić Betlejemskie Światło Pokoju do urzędów i instytucji centralnych w Warszawie. W konkursie mogą wziąć udział drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze z całej Polski. Na zgłoszenia czekamy tylko do 26 listopada!

Regulamin konkursu na Ambasadorów Światła

 1. Celem konkursu jest wyłonienie 6 drużyn Ambasadorów Światła, którzy wraz z członkami i instruktorami Głównej Kwatery ZHP będą roznosić Betlejemskie Światło Pokoju do urzędów i instytucji centralnych w Warszawie.
 2. Drużyna Ambasadorów Światła składa się z 10 osób oraz pełnoletniego opiekuna.
 3. W konkursie mogą brać udział drużyny harcerskie, starszoharcerskie oraz wędrownicze.
 4. Drużyna Ambasadorów Światła powinna być nienagannie umundurowana, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Mundurowym ZHP.
 5. Ambasadorzy będą roznosić światło w następujących terminach:
  1. Tura I – 17-19 grudnia (3 drużyny)
  2. Tura II – 19-21 grudnia (3 drużyny)
 6. Zadaniem konkursowym jest wykonanie nagrania video, na którym drużyna zaprezentuje swoje umiejętności wokalno-muzyczne z repertuaru kolędowego lub pastorałkowego.
 7. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:
  1. wypełniony formularz zgłoszeniowy
  2. zgodę komendanta hufca na udział w konkursie na Ambasadorów Światła
  3. zdjęcie umundurowanych członków zgłaszanej drużyny
  4. nagranie (w formie linku do portalu YouTube)
 8. Zmiany w składzie osobowym zgłoszonych patroli są możliwe tylko za zgodą organizatora konkursu. Ze względów organizacyjnych organizator może nie wyrazić zgody na zmianę.
 9. Zgłoszenia należy przesyłać mailowo do 26 listopada 2018 r.na adres swiatlo@zhp.pl, w temacie wpisując hasło: KONKURS.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 listopada 2018 r.na stronie swiatlo.zhp.pl.
 11. Zwycięskie drużyny mają zapewnione zakwaterowanie, obiad, dostęp do wrzątku oraz dojazd z Głównej Kwatery ZHP do miejsc przekazania Światła na terenie Warszawy.

Formularz zgłoszeniowy